Goes Repelweg

Opgraving

Goes Repelweg

In het kader van de ontwikkeling van Bedrijventerrein De Poel V mocht Artefact in opdracht van de Gemeente Goes een middeleeuwse vindplaats langs de Repelweg opgraven. Daarbij werden enkele huisplaatsen uit de 11de tot de 14de eeuw aangetroffen langs een voormalige weg. De huisplaatsen manifesteren zich door vele en overlappende greppelssystemen en het voorkomen van duizenden fragmenten aardewerk. We onderzoeken of de huizen mogelijk bewoond zijn door turfstekers, in de omgeving is immers veel aan veenwinning gedaan. De meest bijzondere vondst was een complete aardewerk pot gevuld met mosselschelpen, het restant van een voedzame maaltijd.