Artefact maakt het onzichtbare zichtbaar

Poortvliet Postweg

Bureau- en booronderzoek

Poortvliet Postweg
Voor de aanleg van een nieuwe parallelweg langs de Postweg te Poortvliet mocht Artefact, in opdracht van de Provincie Zeeland, een bureau- en booronderzoek uitvoeren.

Dit heeft uiteindelijke geresulteerd in een Opgraving binnen een deel van het plangebied. Daarbij werden naast een vroegmiddeleeuwse vindplaats ook een complete huisplattegrond uit de late ijzertijd opgegraven.

De houten palen van de boerderij waren in het veen uitstekend bewaard gebleven. Wat de opgraving nog bijzonderder maakte waren de honderden versierde fragmenten aardewerk, weefgewichten, spinklosjes, speelschijfjes en vooral meer dan twintig fragmenten bijzonder glas: kralen en armbanden van zogeheten La Téne glas uit de periode tussen 200 en 50 voor Christus.