Artefact maakt het onzichtbare zichtbaar

Slot Oostende

Archeologisch onderzoek

Slot Oostende
Slot Oostende in hartje Goes is het oudste gebouw van de stad. In 2017 werd het omgetoverd tot een bierbrouwerij met horeca. Artefact verzorgde hierbij het archeologisch onderzoek. Hierdoor werd veel meer bekend over het slot en kan de bezoeker ook genieten van de prachtig bewaard gebleven gewelvenkelder uit de 15e eeuw.

Slot Oostende in Goes stamt al uit 13e eeuw. Het heette toen Torenburg. Het bestond uit een omgracht terrein met een weermuur, twee woontorens en een mogelijk poortgebouw. Tussen 1450 en 1577 werd Torenburg ingrijpend omgebouwd en uitgebreid door Jan van Oostende. In de eeuwen daarna volgden nog meer verbouwingen en uitbreidingen en kreeg het kasteel steeds weer andere functies.

Behalve restanten van verschillende bouwfases zijn ook vondsten en monsters bestudeerd. Zo heeft het onderzoek ook veel informatie opgeleverd over gebruiksvoorwerpen en het dieet van de vroegere bewoners van het slot.