Artefact maakt het onzichtbare zichtbaar

Sluis Groenevelt

Burea- en booronderzoek

Sluis Groenevelt

 In het kader van een woonuitbreidingswijk mocht Artefact in opdracht van een projectontwikkelaar een archeologisch bureau- en booronderzoek uitvoeren. Omdat werd vermoed dat in een deel van het projectgebied mogelijk een veldoven aanwezig was werd vervolgens gericht een proefsleuf gegraven. Hierbij werd inderdaad een laatmiddeleeuwse veldoven aangetroffen bedoeld voor de productie van bakstenen. Een interessante vondst die niet moest worden opgegraven maar in de bodem bewaard kon blijven omdat hij niet verstoord werd door de bouwput voor de nieuwe woningen.